Giảm giá!

Thân máy PC Gaming

THÂN MÁY PC GVN MINION i1650

Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 11.490.000 ₫.
Giảm giá!

Thân máy PC Gaming

THÂN MÁY PC GVN PHANTOM i3060

Original price was: 34.200.000 ₫.Current price is: 33.990.000 ₫.
Giảm giá!

Thân máy PC Gaming

THÂN MÁY PC GVN VIPER i1660S

Original price was: 19.000.000 ₫.Current price is: 18.590.000 ₫.
Giảm giá!

Thân máy PC Gaming

THÂN MÁY PC GVN VIPER i2060

Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 20.490.000 ₫.
Giảm giá!

Thân máy PC Gaming

THÂN MÁY PC GVN VIPER i3050

Original price was: 22.000.000 ₫.Current price is: 21.490.000 ₫.