Phụ Kiện Gaming

Xử Lý Sự Cố Khi Không Vào Được Windows

Vào 1 ngày ” đẹp trời ” nào đó mà bạn bật máy lên, nó hiện những thông báo kỳ quặc, thay vì giao diên Windows quen thuộc của bạn. Nguyên nhân thì chỉ gồm có 2 phần chính là Hệ điều hành và những thiết bị phần cứng , hay có thể bị lỗi do vừa update windows mới. tuy nhiên đại đa số là máy bị virus phá hoại nhưng file hệ thống ( nguyên nhân này đc liệt vào diện cao nhất ), và chính vì mới quét virus toàn bộ máy, và sau khi khỏi động máy lại là bị tình trạng không vào được Windows.

Hẳn điều bạn nghĩ đầu tiên là cài lại windows, đây là giải pháp hữu hiệu nhất, hoặc Repair lại, tuy nhiên nó hay tốn thời gian và chưa nói đến việc phải tìm lại Dirver, nếu bị mất đĩa thì càng rắc rồi hơn.

Sau đây là 1 số Lỗi khi Không vào đc Windows và các khác phục. Và lỗi thường gặp cũng được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, các bạn xem mình có nằm trong trường hơp nào mà xem rồi tiến hành khắc phục trước khi nghĩ đến việc cài lại Windows.

Hỏng/không tìm thấy NTDETECT.COM NTLDR (can not/ Error)
– Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
COPY *:\i386\NTLDR C:\
COPY *:\i386\NTDETECT.COM C:\
( * là tên ổ đĩa CD room của bạn )
exit

Hỏng/không tìm thấy CONFIG (can not/ Error)
Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
CD \windows\system32\config
Ren software software.bad
Ren system system.bad 

Copy \windows\repair\system
Copy \windows\repair\software
exit 

Invalid Boot.ini
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
Windows\System32\Hal.dll

Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
bootcfg /list
bootcft /rebuil
( nếu có 1 HĐH thì Yes)
giao diện tiếp theo gõ : /fastdetect
exit 

Hỏng/không tìm thấy NTOSKRNL.EXE(can not/ Error)
Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
CD i386
expand ntkrnlmp.ex_ C:\windows\System32\ntoskrnl.exe
exit

Windows could not start because the following file is missing or corrupt:System32\Drivers\Ntfs.sys
Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
cd windows\system32\drivers
ren ntfs.sys
ren ntfs.old
copy E:\i386\ntfs.sys C:\Windows\System32\Drivers
exit

The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt

Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
cd system32
ren c_1252.nls
ren c_1252.old
expand E:\i386\c_1252.nl_ C:\Windows\System32
exit

STOP: 0×00000079 (0×00000003, parameter2, parameter3, parameter4).
MISMATCHED_HAL

Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
ren ntldr oldntldr
copy E:\i386\ntldr
exit

Winlogon.exe could not locate component . This application has failed to start because comctl32.dll was not found . Re-installing the application may not fix this problem
Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
expand E:\I386\comctl32.dl_ C:\Windows\System32
exit

STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll
Khởi động máy cho boot vào CD Room

– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :

COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntdll.dll
COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

( * : là tên ổ CD room)
exit

STOP c000026c unable to load device driver
\%SystemRoot%\System32\Drivers\xxxxx.sys. Device driver could not be loaded, error status 0xc000012F

Khởi động máy cho boot vào CD Room
– Bỏ đĩa Windows tương ứng vào
– Giao diện cài Windows hiện ra, chọn nhấn phím R để vào chế độ Repair
– Chọn phân vùng để sữa Windows ( thường là đầu tiên)
– Gõ :
disable xxxxx.sys
exit
tiến hành cài lại dirver.
Hiện tại đang xuất hiện một biến thể Virut khiến máy tính của người dùng không thể Logon được vào Window. Hiện tượng, nguyên nhân như sau:
– Tại màn hình chào mừng khi đang nhập vào account bất kì ngay khi logon vào tới Desktop sẽ bị Logout ra ngoài màn hình chào mừng.
– Các chế độ Recovery (Nhấn F8 trước khi khởi động vào Window) đều không có tác dụng.
– Nguyên nhân Trong Registry tại 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\
giá trị của khóa Userinit giá trị mặc định là:
C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,
đã được chuyển thành
C:\WINDOWS\System32\wsaupdater.exe,
khiến mày tình không thể logon được 

Cách 1:

1. Sử dụng đĩa cài Window XP. Boot khởi động bằng CD.
2. Sẽ có bảng Menu hiện ra để chúng ta lựa chọn
ENTER = Continue
R = Repair
F3 = Quit

Nhấn chọn R để truy cập vào Recovery Console

nhấn 1 rồi Enter để chọn ổ C:\Windows

gõ password Administrator của Window. Thư mục hiện thời sẽ là C:Windows>

3. Di chuyển tới thư mục system32 bằng lệnh

cd system32 thư mục hiện tại là C:Windows\system32>

4. Gõ lệnh sau ở Console:

copy userinit.exe wsaupdater.exe

Lệnh trên sẽ Copy file userinit.exe nguyên bản từ CD Window XP thay vào file wsaupdater.exe

Máy tính sau khi khởi động lại sẽ Logon được như bình thường việc còn lại của bạn sẽ là vào Regedit chỉnh lại khóa Userinit tại

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ Về giá trị mặc định là:

C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

Cách 2:

Cắm ổ cứng bị nhiễm qua máy khác. Tại máy không bị nhiễm làm như sau.
Bước thứ nhất, vào Start chọn Run và gõ”Regedit” để vào ứng dụng Registry (đây là nơi có thể thiết lập các thông tin của hệ điều hành Windows).

Chọn HKEY_LOCAL_MACHINE nếu thấy khung bao quanh màu xanh là được. Tiếp theo chọn HKEY_LOCAL_MACHINE và menu File – Load Hive.

Load Hive nằm trong trình đơn xổ xuống của Menu File. Ổ cửa sổ mới hiện ra, tìm đến một tập tin có tên Software nằm trên ổ đĩa chứa hệ điều hành bị hỏng. Đừng nên nhầm lẫn với ổ đang chạy. Ở trường hợp này nó tương đương với ký hiệu F. Theo đường dẫn sau sẽ thấy file Software: F:\WINDOWS\system32\config\ và chọn Open.

File software cần mở không có phần mở rộng (rất dễ nhầm lẫn với software.sav). Hộp thoại khác hiện ra yêu cầu nhập Key Name, gõ tùy ý một cái tên cho dễ nhớ ví dụ: LoadHiveTest và chọn OK.

Hộp thoại để nhập Key Name. Cửa sổ Registry tại HKEY_LOCAL_MACHINE giờ đã xuất hiện key LoadHiveTest bạn vừa tạo.

Cửa sổ Registry xuất hiện key LoadHiveTest. Tiếp tục bung dấu cộng tìm đến đường dẫn sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\LoadHiveABC\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\
Đến bước này, bạn tìm trong danh sách cột bên chuỗi có tên Userinit. Virus thường tấn công và thay đổi thiết lập trong đây. Bạn chỉ cần chỉnh sửa lại cho đúng như mặc định là được. Nhấp chuột phải tại Userinit và chọn Modify và sửa lại giống như sau: C:\Windows\System32\Userinit.exe.

Virus thường chỉnh sửa đường dẫn chuỗi này để có thể điều khiển hoạt động đăng nhập Windows. Chọn OK là kết thúc. Bạn có thể cắm ổ cứng trở lại vào máy mình và hoạt động bình thường
Đây là một biến thể Virut nguy hiểm cũng bởi không thể vào trong Window để sự lý được. 
Theo Nhất Nghệ

Content Protection by DMCA.com
0974 969 012