Phụ Kiện Gaming

TinyCircuits

  • Màn hình chơi game nhỏ nhất thế giới vẫn chơi được Flappy Bird
  • Màn hình chơi game nhỏ nhất thế giới vẫn chơi được Flappy Bird
  • Hệ thống chơi game siêu nhỏ này thực tế là một phần của dự án TinyScreen trên Kickstarter màn hình hiển thị chỉ có 96 x 64 pixel Tiếp nối của dự án TinyCircuits trước đó với mục tiêu phát triển một kit nhỏ gọn, với màn hình và các thiết bị phụ trợ để […]

0974 969 012