Phụ Kiện Gaming

game kinh di

  • Virtual Reality sẽ được áp dụng vào game kinh dị
  • Virtual Reality sẽ được áp dụng vào game kinh dị
  • Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality – VR) hoàn toàn phù hợp với những game kinh dị như Resident Evil. Capcom đang tính tới việc áp dụng công nghệ này vào các dòng game nổi tiếng của mình. Michiteru Okabe, nhà sản xuất của Resident Evil: Revelations 2, cho biết công nghệ thực tế […]

0974 969 012