Phụ Kiện Gaming

Outlook không hiển thị kết quả tìm kiếm với cảnh báo “Search results may be incomplete because items are still being indexed.Click here for more details”

Vài ngày trước bạn đã tìm kiếm trong Microsoft Outlook và cho kết quả phù hợp nhưng vài ngày sau lại không thấy những kết quả trước kia

và xuất hiện cảnh báo “Search results may be incomplete because items are still being indexed .Click here for more details

 

 

Khi bấm vào thông báo trên bạn sẽ thấy xuất hiện cửa sổ như sau

 

 

Nguyên nhân trên là do Microsoft Outlook tự động chỉ số hóa những danh mục vì thể bạn chỉ cần bỏ tính năng này là sẽ được kết quả như mong muốn .

Bạn bấm vào đầu mũi tên chỉ xuống cạnh biểu tượng kính lúp ở phần tìm kiếm để xuất hiện cửa sổ Search Options .

Trong phần Indexing , mục “Index messages in these data files” , bỏ dấu tích đánh dấu vào file dữ liệu của Outlook , bấm OK

 

 

Sau đó bạn sẽ gõ từ khóa cần tìm kiếm , khi ấy nó sẽ tìm kiếm một lúc sẽ ra kết quả như bạn mong muốn. Nếu file dữ liệu của bạn lớn thì bước đầu tiên sẽ tìm lâu nhưng lần tìm kiếm sau sẽ nhanh hơn.

Content Protection by DMCA.com
0974 969 012