Phụ Kiện Gaming

Làm thế nào để cấu hình chế độ Bridge trên TL-WR700N

 

Định Nghĩa : TL-WR700N mượn Internet không dây sẵn có và Broadcasts nó bằng cách sử dụng tên của một mạng (SSID) và mật khẩu. Ứng dụng này có thể tạo ra hai mạng cá nhân cho hai nhóm người dùng chia sẻ 1 đường truyền Internet.

Ứng dụng : Nhà hàng nhỏ, shop, quán bar, nhà, văn phòng và những nơi cần cung cấp dịch vụ internet nhưng phải bảo mật mật khẩu của máy chủ

Physical Connection

Bước 1 :

Kết nối trực tiếp TL-WR700N với máy tính bằng cáp Ethernet qua cổng Ethernet

Bước 2 :

Bật nguồn WR700N

Bắt đầu cài đặt máy dành cho Windows 7, Vista & XP (với Mac OS X vui lòng tới trang 3)

Bước 1 :

Windows 7 & Windows Vista : click Start–>Control Panel–>Network and Sharing Center

Windows XP : Start->Control Panel->Network Connections

Bước 2 :

Windows 7 : click Network andSharing Center>Change Adapter settings

Windows Vista:  Network and Sharing Center>Manage Network Connections
Windows XP: Tới bước kế tiếp

Bước 3 :
Windows 7, Vista và XP : Nhấp phải Local Area Connection chọn Properties–> Nhấp đúp Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) hoặc Internet Protocol (TCP/IP) đối với Windows XP
Bước 4 :
Windows 7,vista và XP : Chọn “Use the Following IP address:”
Nhập các thông tin sau đâu
1.     IP address: 192.168.0.10
2.     Subnet mask: 255.255.255.0

Click OK để thoát

Click OK lần nữa để lưu lại các thiết lập

Bắt đầu cài đặt máy dành cho Mac OS X

Click Apple–>System Preferences–>Network–>đánh dấu Ethernet–>Cấu hình IPv4 : Using DHCP with manual address

Nhập địa chỉ IPv4 : 192.168.0.10

Click Apply

Vào Trang Web Quản Lý

Mở trình duyệt web–> nhập địa chỉ 192.168.0.254–>Enter

 

Nhập username và passoword mặc định là admin cho cả 2–> Click OK

 

Chạy cài đặt nhanh (Quick Setup)

Bước 1 :

Click Quick Setup–>Next

Bước 2 :

Chọn Bridge –> Next

Bước 3 :

Click Survey

Tìm SSID mà bạn muốn kết nối và click Connect

Tùy chọn bảo mật : Chọn hình thức bảo mật phù hợp với router hiện có

Vui lòng tham khảo Thiết Bị Gốc của Nhà Sản Xuất để biết thêm chi tiết

Password : Sao cho phù hợp với router hiện có

Bước 4 :

Click Next

Nếu bạn muốn cho khách ở ngoài truy cập tức là không đặt password thì chọn Disable Security, nếu không hãy chọn Enable Security và nhập mật khẩu vào ô PSK Password

PSK Password : Tạo một mật khẩu bảo mật mới dành cho mạng không dây

Bước 5 :

Click Next

Bước 6 :

Click Reboot và đợi chạy tới 100%

 

Trở lại với TL-WR702N

Bây giờ bạn có thể di dời WR700N đến một địa điểm tập trung để phát sóng để máy khách truy cập tới
Xin chúc mừng! Bạn đã tạo ra một mạng lưới không dây tạm thời chia sẻ internet mà không để lộ mật khẩu mạng không dây của bạn.

Trở lại phiên bản cuối cùng –  dành cho Windows 7, Vista & XP ( với Mac OS X, vui lòng tới trang 9)

Bước 1 :

Windows 7 và Windows Vista : Click Start->Control Panel ->Network and Sharing Center

Windows XP : Start->Control Panel->Network Connections

 

Bước 2 :

Windows 7 : click Network and Sharing Center->Change Adapter settings

Windows Vista : Network and Sharing Center->Manage Network Connections

Window XP : Tới bước tiếp theo

 

Bước 3 :

Windows 7, Vista và XP : Nhấp phải Local Area Connection chọn Properties–> Nhấp đúp Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) hoặc Internet Protocol (TCP/IP) đối với Windows XP

Bước 4 :

Windows 7, Vista và XP : Chọn “Obtainan IP address automatically”“Obtain DNS server address automatically”, Click OK để thoát, click OK lần nữa để lưu lại

Phiên bản cuối cùng dành cho Mac OS X

Click Apple–>Preferences->Network-> đánh dấu Ethernet ->Configure IPv4: Using DHCP

sau đó Click Apply
Content Protection by DMCA.com
0974 969 012